S. Freud v Příboře 2012

Předmětová komise německého jazyka uspořádala poznávací exkurzi do rodiště jedné z nejslavnějších osobností 20. století. 3. května 2012 navštívilo 28 žáků naší školy rodný dům psychiatra Sigmunda Freuda v městečku Příbor. V dnešním muzeu zhlédli krátký film o jeho dětství a stěhování do Vídně, poté si prohlédli budovu a nakonec i nedaleké náměstí historického centra města.

Fotogalerie