Prohlídka angiolinky a laboratoří FNO

Žáci naší školy se zájmem o studium medicíny absolvovali 21. 6. 2012 exkurzi ve FNO pod vedením náměstka pro vědu a výzkum MUDr. Václava Procházky, Ph.D., MSc.

Prohlídka odborných pracovišť s výkladem byla pro naše žáky velmi zajímavá a inspirující. Věříme, že spolupráce s FNO bude pokračovat a přinese našim žákům možnost nahlédnout do tajů vědecké práce a nových léčebných postupů.

Fotogalerie