Pražský studentský summit

Ve dnech 9. až 12. března se zúčastnilo pět studentů naší školy závěrečné konference Pražského studentského summitu.

Tato akce pro středoškolské a vysokoškolské studenty má za cíl zvýšit povědomí a znalosti o aktuálním dění ve světě, a to prostřednictvím simulací jednání v modelu OSN, NATO nebo EU. Na konferenci se vždy řeší aktuální otázky pro danou organizaci –například letos to byl Irán a Afghánistán v modelu NATO, v UNEPU (Program OSN pro životní prostředí) zase desertifikace a rybolov.

Dalším cílem Summitu je zlepšení rétorických a vyjadřovacích schopností, a to buď v češtině, nebo v angličtině, jak tomu je v NATU.

Hlavním přínosem pro nás ovšem bylo seznámení se se skvělými lidmi, s lidmi, kteří mají stejné zájmy.

Abychom byli schopni efektivně komunikovat na finální konferenci, absolvovali jsme pět jednodenních přípravných setkání, tzv. workshopů – konaných v Praze. Jejich součástí byla zajímavá cvičení, hry a přednášky.

Pevně věříme, že je tato akce velkým přínosem pro všechny, i pro ty, které tolik nezajímá aktuální dění (ZSV). Je tomu tak také díky pestrému doprovodnému programu, jehož součástí byla mimo jiné návštěva Temelína, velvyslanectví reprezentovaných států a Poslanecké sněmovny.

Rádi bychom tedy všechny vyzvali, aby se v příštím roce zúčastnili, nejen proto, aby byla Hladnovská výprava pro jednou větší, než ta Matiční. A pokud by vás odradila finanční náročnost, nemůžeme nezmínit, že každý z nás obdržel příspěvek 1000 Kč od SRPG.

http://www.studentsummit.cz/

Petr Vilím (7.O), Martin Šenk (7.O)


Fotogalerie 

Krajské kolo soutěže v německé jazyce

Dne 5. března 2012 se konalo krajské kolo soutěže v německé jazyce, a to ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě. Gymnázium Hladnov reprezentovali žáci Antonín Haluza z 5.S a Nadja Hofer ze 3.C. Soutěžilo se jak v poslechu, tak v konverzaci a popisu obrázků.

 Nadja Hofer obsadila 3.místo a Antonín Haluza se stal se svým 2.místem náhradníkem do ústředního kola, které proběhne v Goethe Institutu v Praze. Diplomy a ceny budou oběma žákům předány slavnostně 4. dubna ve Středisku volného času v Moravské Ostravě.

Španělský velvyslanec na Gymnáziu Hladnov

Nebývá obvyklé, aby školu navštívil velvyslanec. My jsme to štěstí měli a v úterý jsme na naší škole přivítali velvyslance Španělského království, pana Pascuala Navarro.

Pan velvyslanec přijel, aby se osobně seznámil s profesory a studenty bilingvního česko-španělského studia a aby těm nejúspěšnějším předal finanční stipendium ve výši 525 €, udělované každoročně španělským ministerstvem školství. Zajímal se o výsledky studia našich žáků a také o postavení španělštiny v rámci Moravskoslezského kraje. Potěšilo ho, že zájem o tento světový jazyk roste a přibývá škol, kde se španělština učí. Také obchodní rada, který pana velvyslance doprovázel, potvrdil, že znalost španělštiny je pro náš region důležitá i v oblasti obchodu a průmyslu.

Pan velvyslanec si odnesl ze své návštěvy spoustu pěkných dojmů, mezi které patří bezesporu vysoce profesionální vystoupení studentské folklórní muziky.


28.února 2012

Ivana Freitagová, koordinátorka bilingvní sekce

Fotogalerie 

Noc na Hladnově 2012

Dne 24.2. od 18.00 pro třídu 3.S škola nebyla školou, ale místem, kde se sice sejdou se svými spolužáky a dvěma učiteli, ale kde v žádném případě neusednou do lavic. Sešli jsme se v klubu, kde jsme společně nad fotkami zavzpomínali na akce, které jsou již za námi (adaptační kurz, výlety, spaní ve škole minulý rok, zájezd do Španělska, atd.). Snažili jsme se o sobě dovědět více prostřednictvím zábavných her, tentokrát se hrálo více v češtině než ve španělštině, a to se zapojil i španělský vyučující Pedro Centeno! Vyzkoušeli jsme si i svou rychlost a vědomosti. Před samotným spánkem jsme se ještě dojali osobními dopisy, které každého z nás velmi potěšily. Pak už se rozbalily spacáky, pustil „večerníčkový“ film a spalo se. Bohužel pouze do 8.00, to už totiž přišel budíček, společná snídaně a hurá domů – dospat se. Byla to podařená a milá akce, i když je nám líto, že se nemohli zúčastnit úplně všichni. Společně nám je totiž celkem hezky!

Fotogalerie 

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 16.2. 2012 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády.

Vítězi se stali:

V kategorii C (1.S a 2.S)

  • Viktorie Georgeiová, 2. S

V kategorii D(všechny ostatní třídy)

  • Marek Smaza 4.A

Vítězům blahopřejeme.

Školní kolo recitační soutěže v českém jazyce.

Dne 13.2. 2012 proběhlo školní kolo recitační soutěže v českém jazyce. Porota měla z čeho vybírat, protože se letos zúčastnilo 21 žáků gymnázia, kteří byli rozděleni do dvou kategorií, nižší a vyšší. To, že žáci našeho gymnázia mají literaturu rádi a poezie jim není cizí, bylo zřejmé z pestré přehlídky básní.

Vítězi se stali:

V nižší kategorii

  1. Veronika Matraszek, 1. S
  2. Barbora Hájková, 2.S
  3. Mojmír Kovář, 1.S

Ve vyšší kategorii

  1. Kateřina Vozňáková 4.A
  2. Tereza Synková, 2.A
  3. Eliška Kučáková, 1.B, Ivana Čigášová, 1.B

Mgr. Martina Baseggio

Fotogalerie