Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Slavnostní ukončení projektu ACES

Žákyně s učitelkou se zúčastnily slavnostního ukončení projektu, který na naší škole probíhal pod názvem Journalism advocates Active, Democratic Citizenship a jehož úkolem bylo psát články na různá témata spolu s žáky rumunské a bulharské školy na internetové stránky. Tato akce proběhla v Senci na Slovensku od 23.–26. 3. 2010. Na tomto projektu pracovali žáci středních škol ze všech zemí střední Evropy. Hlavním cílem byla především komunikace a spolupráce mezi jednotlivými školami. V prvních dvou dnech žáci obhajovali své prezentace. Další den byl určen pro workshopy, které se týkaly témat škol, rasové diskriminace, chování ve vypjatých situacích atd. Konečným završením byl výlet do Bratislavy spojený s exkurzí historického centra. Vzhledem k tomu, že toto byl již 3. ročník tohoto projektu, doufáme, že se budeme moci zúčastnit i příští rok a pokračovat v navázané spolupráci a vzniklých přátelstvích.

Fotogalerie 

Barbora Křivová

Slavnostní otevření hřistě

V letních měsících byl realizován projekt "Rekonstrukce hřiště". Projekt byl realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ, která jej finančně podpořila částkou 1.5 mil. Kč. Výstavba multifunkčního sportovního hřiště v areálu Gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě slouží především ke sportovnímu vyžití žáků gymnázia a okolních základních škol a veřejnosti.

 

Předvánoční ekosoutěžení

Na sklonku roku 2009 se na našem gymnáziu uskutečnilo Předvánoční ekosoutěžení, ve kterém se utkaly družstva i celé kolektivy žáků 9. tříd ZŠ. Do soutěže přihlásily své 9. třídy ZŠ Ostrčilova, ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Michálkovice, ZŠ Chrustova, celkem soutěžilo 19 družstev. Akci připravil Ekologický kroužek ve spolupráci s vyučujícími biologie a za vydatné pomoci studentů septimy. Na zajištění odměn pro vítěze se podílelo vedení školy a SRPG.

Pro soutěžící bylo nachystáno 8 tématicky zaměřených stanovišť:1) Ekologická stopa, 2) Chráněná území Ostravy, 3) Znečištění ovzduší, 4) Ekoznačky, 5) Největší znečišťovatelé v MS kraji, 6) Problematika odpadů, 7) Ekologie vody, 8) Ekologické město. Našim cílem bylo, aby se účastníci soutěže něco nového dozvěděli a zároveň, aby pro ně aktivity byly pestré a zábavné.

Soutěž byla realizována ve třech programových blocích, na závěr každého z nich byla vyhodnocena tři nejlepší družstva. Po skončení celé akce bylo vyhlášeno celkové pořadí zúčastněných tříd. Z medailových pozic se mohli radovat žáci 9.A ZŠ Ostrčilova, kteří obsadili 3. místo, stříbrní byli žáci 9.A ZŠ Bohumínská a první místo vybojovali žáci ZŠ Pěší z Ostravy Muglinova. Doufáme, že zaujetí, s jakým soutěžící plnili své úkoly, svědčí o tom, že ekologické problematika jim není lhostejná.

Fotogalerie 

Primář MUDr. Jan Cimický, CSc. na Gymnáziu Hladnov

Syndrom vyhoření zatím u nás učitelů na Hladnově nenastal. Ale co kdyby...

Prevence je přece nejlepší lék. A navíc profese učitele se řadí mezi 10 povolání nejvíce vystaveným stresové zátěži. To byly hlavní důvody, proč vedení hladnovského gymnázia pozvalo odborníka na stres, primáře MUDr. Jana Cimického, CSc.

Páteční ráno jsme vstupovali do školy do nezvyklého ticha. Vůně kávy se linula po škole a ve školním klubu pro nás paní uklízečky a paní kuchařka připravily skvělou snídani. Úplná idyla.

Pan Cimický s námi posnídal a povídal si.

Ve své přednášce se pan doktor Cimický věnoval stresu, jak jej zvládat, hovořil o stresorech, stresovém selhávání, varovných signálech... Ale také nám dal 10 cenných rad, jak se stresu vyhnout. Přednáška byla zakončena testem, který měl ukázat, jak na tom jsme se stresem.

Jak dopadl test? Nikdo z nás jsme s panem doktorem do Prahy neodjeli...

Doktor Cimický je nejen proslulý český psychiatr, ale také skvělý básník, spisovatel a překladatel. Svědčí o tom jeho rozsáhlá publikační činnost. Mnozí z nás si odnášeli z přednášky jeho knihy i s autogramem.

A ještě něco, skvěle recituje.

Zkrátka bylo to příjemné a užitečně strávené dopoledne.

PhDr. Alena Lacinová

Fotogalerie 

Ples Gymnázia Hladnov

III. reprezentační ples Gymnázia Hladnov se stejně jako v předchozích letech uskutečnil v KD Michálkovice, letos však o něco později, a to 13 .2. 2010. O program se postarali především žáci naší školy svými tanečními vystoupeními a skvělou zábavu zajistila kapela White.

Kdo neměl ani po půlnoci na sv. Valentýna štěstí v lásce, měl štěstí alespoň v tombole a dom

 
 

Olympiáda českého jazyka

V lednu bylo vyhodnoceno školní kolo olympiády českého jazyka. Ze 79 soutěžících zvítězili a do okresního kola postupují tito žáci:

I. kategorie:

  • JIŘÍ SKALICKÝ, 2.S 
  • MARIAM BATIHOVÁ, 2.S

II. kategorie:

  • VERONIKA DOMBROVSKÁ, 5.O
  • PETR HEINZ, 7.O

Přejeme hodně úspěchů v okresním kole OJČ 15. a 16. 3.

Kalendář akcí

Náhodné foto

obr9-small.jpg
obr18-small.jpg
obr15-small.jpg