Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Comenius na Hladnově

Turci v dole? Italové na radnici? Rumuni ve skanzenu? Francouzi v Tatře? To všechno naši přátelé viděli. Ve dnech 8.–14. dubna 2010 hostilo Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava v rámci projektu Comenius setkání, které se zabývalo sociálními aspekty migrace. Tohoto setkání se kromě našich žáků zúčastnili pracovní týmy Turecka, Itálie, Rumunska a Francie, aby spolu s českou skupinou prodiskutovali otázky související s přistěhovalectvím.

Gymnázium Hladnov je již tři čtvrtě roku součástí projektu, jehož cílem je naučit mladé lidi výzkumné práci, IT a prezentačních dovedností, ale zároveň je i seznámit s problematikou migrace, která je v dnešní době více než aktuální. Po pracovním setkání v Rumunsku a Turecku vyšla řada na ostravské gymnázium Hladnov, aby se chopilo organizace spojené s hostováním meetingu. Každé setkání se věnuje jiné stránce migrace. Dříve jsme se zabývali historií migrace, na druhém setkání pak jejími příčinami. Tématem ostravského setkání pak byly sociální aspekty, asimilace, exkluze, rasismus a xenofobie.

Pracovní týmy se svými koordinátory byly po příjezdu oficiálně přivítány na radnici města Ostravy, kde zároveň navštívily vyhlídkovou věž. V rámci poznávání moravsko-slezského kraje se zahraniční žáci také podívali do dolu v areálu Landek, poznali historii automobilky Tatra v Kopřivnici, pokochali se malebným městečkem Štramberk a obdivovali se krásám skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

V prostorách Gymnázia Hladnov pak celý týden probíhaly prezentace zúčastněných zemí na téma sociálních aspektů migrace, při nichž si žáci vyměňovali poznatky ze svých zemí, porovnávali výsledky výzkumů a dotazníků a debatovali o rozdílných interpretacích své práce. V den ukončení práce projektu nás uvítali pracovníci Vesničky soužití ve svém komunitním centru v Ostravě a děvčata místního tanečního kroužku nám předvedla tradiční romské tance a hladnovská skupina Hladband na rozloučenou zazpívala pár kusů ze svého repertoáru.

Po milém posezení koordinátorů v restauraci a veselém večírku všech žáků v klubu na Stodolní ulici jsme se všechny týmy se slzami v očích rozloučili. Ovšem ne na dlouho. V říjnu se totiž opět setkáme v malebném italském městečku Potenza, které bude hostit již čtvrtý meeting projektu.

Autor: Petra Janasová

Fotogalerie 

Beseda s filmovým kritikem a redaktorem MF Dnes Martinem Jirouškem

15. 10. 2009 uspořádala předmětová komise českého jazyka besedu s filmovým kritikem a redaktorem MF Dnes Martinem Jirouškem pro třídy oktávu a septimu. Téma komponovaného pořadu Horor se setkalo s velkým zájmem žáků. Přednášející byl naopak překvapen znalostmi a pozitivními reakcemi našich studentů. Všichni se těšíme na další vzájemnou spolupráci.

Fotogalerie 

Adaptační kurz 1.S

Ve dnech 9.-11. 9. 2009 se třída 1.S zúčastnila adaptačního kurzu v Horní Lomné pod vedením instruktorů organizace VITA. Během tří dnů absolvovali řadu aktivit směřujících k poznání, stmelení a utužení nového kolektivu. Formou hry tak měli žáci možnost poznat nejen jeden druhého, ale i své pedagogy a nakonec i sami sebe. Odvahu prokázali během noční hry v lese, fyzickou i psychickou zdatnost při zdolávání „Messnerových vrcholů“. Kurz splnil svůj účel, neboť žáci, kteří z Ostravy odjížděli jako navzájem cizí lidé, se vrátili domů jako členové kolektivu.

Fotogalerie 

2.S v ZOO Ostrava

Téma „Volný čas“ v hodině španělského jazyka umožnilo žákům 2.S nahlédnout i do zvířecí říše a v rámci našeho odpoledního vyučování jsme společně navštívili ZOO Ostrava. Každý z žáků si připravil krátkou prezentaci o jednom zvířeti, které můžeme v ZOO spatřit. Příspěvky byly plné zajímavostí a všichni jsme si návštěvu zoologické zahrady krásně užili. Společnými silami jsme vytvořili i video s komentovanou prohlídkou, které můžete vidět i Vy.

Kalendář akcí

Náhodné foto

obr7-small.jpg
obr16-small.jpg
obr2-small.jpg