Soutež CIS 

V únoru 2013 jsme se zúčastnily soutĕže. kterou každoročně pořádá Česká iberoamerická společnost. Stejnĕ jako ostatní účastníci jsme i my představily práci na téma vztahů České republiky se zemĕmi Latinské Ameriky a Iberského poloostrova. Práci jsme napsaly bilingvnĕ, česky a Španĕlsky. Přes veškerou snahu se nám však nepodařilo zvítĕzit: konkurence byla silná a my mĕly ze všech nejménĕ zkušeností. Slavnostní vyhlášení výsledků soutĕže se konalo 17. kvĕtna 2013 v knihovnĕ Náprstkova muzea v Praze, kde jsme mĕly jedinečnou příležitost setkat se nejen s ostatními účastníky a vítĕzi soutĕže, ale také s velvyslanci Španĕlska, Uruguaye a Peru. Vyhlášení probĕhlo ve velmi přátelské atmosféře a my, třebaže jsme nevyhrály, jsme si spolu s diplomem a dárkem v podobĕ nĕkolika knih odnesly cennou zkušenost a příjemnou vzpomínku na slunečný den strávený v Praze.

obr1obr2obr3

Příští rok se určitĕ zúčastníme znovu.

Kateřina Miškářová a Klára Greiplová, 3.S