Návštěva izraelského velvyslance dne 14. 4. 2013

Historicky první návštěva izraelského velvyslance JaakovaLevyho na Gymnáziu Hladnov

CEMACH (hebrejsky výhonek, klíč k poznání) je projekt pro studenty českých a slovenských středních škol v poznávání moderního Izraele. Jedná se o jediný projekt, který se zabývá poznáváním moderního Izraele v České republice.

Primárním účelem je seznámit studenty se současným Izraelem jako moderním, úspěšným a demokratickým státem atraktivním pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení.

Jednou z vybraných škol v České republice se stalo Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ v Ostravě a návštěva izraelského velvyslance JaakovaLevyho na naší škole představovala pro studenty gymnázia nezapomenutelnou zkušenost, která je může výrazně ovlivnit a předurčit jejich budoucí profesionální život.

Setkání s odborníkem, profesionálem často svede to, co se učiteli ne vždy daří – zaujmout. 

Kromě samotné prezentace historie, kultury a současných vztahů státu Izraele zaujal JaakovLevysvé publikum osobní angažovaností a otevřeným přístupem.

Pokud bychom chtěli zohlednit zařazení podobných akcí v rámci ŠVP a mezipředmětových souvislostí, je důležité zdůraznit, že komunikačním jazykem v rámci setkání byla angličtina, a zároveň na příkladu historie jako vědy lze propojení doložit významem setkávání žáků s historikem jako vědcem, ale také pamětníkem a očitým svědkem. Oba typy setkávání představují pro žáky dvě různé zkušenosti důležité pro jejich vzdělávání a odbornou přípravu.

Žáci naší školy tuto skutečnost velmi ocenili a bez obav kladli panu velvyslanci velké množství otázek, ostatně celé setkání nemělo být přednáškou, ale diskusním workshopem. Většina otázek směřovala k mezistátním vztahům a budoucnosti státu Izrael v konfliktní oblasti. Ve vztahu Izraele a České republiky připomněl pan velvyslanec historické, politické a kulturní souvislosti a předvedl tak studentům bohaté znalosti napříč řadou vědních disciplín a perfektní znalost jak české tak světové historie. Informace získané na tomto setkání mohou žáci zúročit a zapojit se do soutěže o aktivním poznávání Izraele.

Tento bezchybný přehled přímo vybízel k dalším otázkám, a to i k těm tzv. "na tělo“. Řešily se například vztahy s Palestinou, obchod se zbraněmi, povinná vojenská služba pro muže i ženy apod. Pan velvyslanec samozřejmě většinu takových otázek elegantně a diplomaticky zodpověděl a jako velvyslanec Izraele se přiklonil k jednostrannému prezentování konkrétních témat.  Ale i tak lze celou akci charakterizovat jako velmi přínosnou a rozvíjející - sami žáci i vyučující by ocenili větší množství podobných setkání.

Mgr. Martin Vonášek, Mgr. Martina Baseggio

Velvyslanec 03Velvyslanec 05Velvyslanec 06

BESEDA O SOUČASNÉM ŠPANĚLSKU NA GYMNÁZIU HLADNOV

Historický exkurz do dějin Španělska, globální ekonomika, ale také současná krize byla témata, o kterých přijel besedovat se studenty Gymnázia Hladnov velvyslanec Španělského království, pan Pascual Navarro.  Studenty zaujal nejen hloubkou svých znalostí, nýbrž i zajímavým a osobitým způsobem vyprávění. Poukázal na historický význam své země v celosvětovém měřítku, zmínil složitou cestu Španělska k demokracii a nevyhnul se ani současným ekonomickým problémům. V souvislosti s globální ekonomikou pak zmínil význam španělských firem působících v oblasti obnovitelných zdrojů energie, či jména společností jako je Zara nebo CEPSA, které i přes všechny současné problémy hrají významnou roli ve svých oborech ve světovém kontextu.

Studenti se zajímali o vzájemné vztahy Španělska a Venezuely, názor pana velvyslance na řešení nezaměstnanosti mladých lidí, ale také o jeho mínění na nového českého prezidenta. Odpovědí jim bylo profesionální diplomatické vyjádření, které nejnázorněji ukázalo, že býti diplomatem je složité, náročné, ale zároveň, jak pan velvyslanec podotknul, i krásné povolání.

                                                                                                                                                             PaedDr.Ivana Freitagová

Školní konference SOČ

Dne 18. března 2013 se uskutečnila v prostorách multimediální učebny školy již tradiční přehlídka studentských odborných prací. Soutěžící obhajovali celkem 11 prací z přírodovědných i humanitních oborů.

Za kategorii společenskovědních předmětů se na prvním místě umístila práce Venduly Kulichové (8.O) „Studenti a politika“. Druhé místo obsadila Anna Meichsnerová (4.A) s prací „Náhradní rodinná péče“ a na třetím místě skončila Kristýna Čermáková (4.A) s tématem „Pojetí psyché podle C.G.Junga“.

V kategorii přírodovědných předmětů obsadila první místo Tereza Pašková (5.S) s ekologickou prací „Problematičtí živočichové měst“. Druhé místo získala Jana Ostárková (3.A) s tématem „Alkoholismus“ a třetí byla Markéta Svozilová (3.A), která zpracovávala práci na témaAlternativní medicína“.

Všichni účastníci si vyzkoušeli náročnost obhajoby soutěžní práce a přihlížející publikum si odneslo řadu nových poznatků z prezentovaných oblastí.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí obhajob. Oceněné práce postupují do okresního kola.

soc1 soc2 soc3 soc4 soc5 soc6 soc7 soc8

Schladming 2013 

Ve dnech od 3.3. – 8.3. 2013 probíhal zimní kurz lyžařů a snowboardistů našeho gymnázia za nádherného slunečného počasí ve středisku Schladming – Dachstein Tauern.

Ubytování jsme byli v penzionu Bertrand, kde byla k dispozici televize s českými programy. Strava byla bohatá a výborná. Atraktivnost zájezdu spočívala v tom, že jsme lyžovali ve středisku Reiteralm v nadmořské výšce 800 m – 1 900 m. Do střediska jsme se přepravovali naším autobusem. Jedno krásné dopoledne jsme navštívili ledovec Dachstein, kde jsme mohli vidět malebné ledovcové jeskyně. Poté se někteří jeli vykoupat do Aqaparku, ostatní objevovali krásy lyžařského střediska Schladmingu.

Po celou dobu zájezdu panovala přátelská a skvělá atmosféra a jediným požadavkem byla dochvilnost. Ráno nástupu před chatou o půl deváté se svačinou a čajem v termosce byl samozřejmostí.

Každý večer nás také čekal přichystaný program a zábava, o kterou se staraly třídy dle pořadí.

Všichni se společně a skvěle bavili.

Celý zájezd jsme si užili, jak nejlépe jsme mohli spolu s profesory, kteří se ukázali jako bezchybní lyžaři a výborní organizátoři.

děkujeme!

Daniela Kleiblová

Kateřina Andrášková

Nela Čechová

Anežka Vavrečková

Žákyně 4.S

obr1

 

 

Národní přehlídka divadel ve španělském jazyce

Ve dnech 2.3. - 4.3. 2013 se divadelní kroužek španělské sekce Divadlo Hladnov, společně s  divadelními soubory ostatních španělských bilingvních gymnázií z České republiky, zúčastnil Národního festivalu divadel ve španělském jazyce. Letošní, již 5. ročník této přehlídky uspořádalo Gymnázium Čajkovského z Olomouce a účastníci, zvyklí vystupovat spíše v komorním prostředí malých scén, měli výjimečnou možnost zahrát si na prknech Moravského divadla, jedné z nejstarších divadelních budov u nás.

Soubory z Olomouce, Brna, Českých Budějovic a Plzně se představily v kusech klasických a moderních španělských dramatiků; studenti z Prahy a Ostravy připravili autorská představení vyučujících španělského jazyka. Naše Divadlo Hladnov vystoupilo v pondělí s hrou Pedra Centena „Česká pohádka: Dulcinea“ (Cuento checo: Dulcinea), která celou přehlídku úspěšně uzavřela. Festival se konal pod záštitou školského atašé Demetria Fernándeze a posledního představení zúčastnil i španělský velvyslanec Pascual Ignacio Navarro Ríos. Ve svých krátkých projevech oba zdůraznili význam této krásné volnočasové aktivity pro rozvoj jazykových schopností a dovedností studentů a ocenili také obdivuhodnou snahu a práci, kterou všichni účastníci odvedli při přípravě téměř hodinových představení v plynulé španělštině.

Po národním festivalu nás čeká Mezinárodní přehlídka divadel ve španělském jazyce, která se letos koná na Slovensku. Českou republiku budou tentokrát reprezentovat soubory z Olomouce a Plzně. Divadlo Hladnov však ještě svou sezónou zdaleka neukončilo: v červnu se chystáme vystoupit v Praze a následně pozvat pražskou skupinu do Ostravy.

Informaci o festivalu zveřejnil také Český rozhlas (Radio Praga). Příslušný článek si můžete přečíst a jeho záznam poslechnout na níže uvedené adrese.

http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/promoviendo-la-lengua-y-cultura-espanolas-en-chequia-a-traves-del-teatro

K dispozici je i článek na oficiálních stránkách Agregaduría de educación República Checa:

http://www.educacion.gob.es/exterior/cz/es/paginas/festivalnacionaldeteatro.shtml

IMG 7317 IMG 7367 IMG 7383 IMG 7389 IMG 7409

 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 21.února 2013 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Na základě jejich výsledků nás v okresním kole budou reprezentovat Tomáš Pavelek (2.S) a Lucie Děrkasová (4.A)
Přejeme hodně dalších úspěchů.