Žáci 1. ročníků se v rámci hodin výtvarné výchovy zúčastnili animačních programů Galerie Sokolská v Ostravě. Součástí programu byla procházka výstavou Pavla Šmída. Poté následovaly různé činnosti a aktivity žáků iniciované animátorkou galerie. Žáci našeho gymnázia se předvedli v tom nejlepším světle.

Spolupracovali, měli spoustu dobrých a podnětných nápadů. Jejich výtvarné práce, které vytvořili v rámci animačního programu, byly velmi invenční. Čas, který žáci strávili v galerii, byl velmi podnětný.

PhDr. Alena Lacinová, vyučující výtvarné výchovy