V sobotu 20. června se na našem gymnáziu konal již 31. ročník tradičního futsalového turnaje. Mužstva složená z absolventů nedávných i z těch, kteří byli u zrodu tohoto krásného fotbalového svátku, se utkala systémem každý s každým. Letos obsadil 1. místo tým složený z žáků-absolventů 2014. FC Profesors, za který bojovali kromě jiného ředitel školy Mgr. Daniel Kašička a Mgr. Jan Sklenář obsadili 3. místo. Ale jak to bývá, poražený nebyl vlastně nikdo, opékali se špekáčky a vzpomínalo na staré časy. Za rok nashledanou…