Dne 10. 6. se na Střední průmyslové škole ve Vítkovicích uskutečnil koncert studentského sboru Gymnázia Hladnov, příznačně nazvaného „Hladnov Rock Choir“. Koncertu se podle očekávání zúčastnili všichni členové tohoto sboru včetně dirigenta a vedoucího celého seskupení profesora Miroslava Hlavačky. Místo konání ani aktéři nebyli zvoleni náhodně. Vše bylo součástí projektu „Napříč krajem s mládeží“ a jeho hudební odnože (mini-projektu chcete-li) „Music is fun“.

Zpěváci prozradili, že ještě těsně před začátkem první písně se jich držela nervozita. Po pár tónech již nebylo po nervozitě ani vidu ani slechu. A tak píseň „Oh Happy Day“ rozzářila náš den. Po krátkém úvodním slovu následoval zbytek repertoáru. Od české lidové písně přes punk a rock až po africký spirituál rozléhaly se krásné hlasy chodbami střední školy. Nechyběla kytarová sóla ani mistrný doprovod v podobě kláves zakoupených ze štědré dotace. Pro tyto a další nástroje samozřejmě nesměla chybět aparatura, jejíž přeprava, jak si profesor Hlavačka postěžoval, nebyla vůbec jednoduchá. Avšak dlouhodobé přípravy a úsilí všech zúčastněných nepřišly vniveč. Naši studenti byli patřičně oceněni za své výkony potleskem a pozdějšími pochvalami mnohých posluchačů, jako byl například zástupce ředitele Střední průmyslové školy. A tak náš sbor nikoliv poprvé ani naposledy dokázal, že jak populární tak dnes již klasické písně mohou zaznít s mladickým elánem a vervou, a být tak přijaty s nadšením jaké si zasluhují. Jako krásnou tečku na závěr se s námi Hladnov Rock Choir rozloučil písní Get lucky. A tak i já se s Vámi s přáním budoucího štěstí loučím a věřím, že se potkáme na nejbližším koncertě tohoto úžasného a neobvyklého hudebního tělesa.
Hladnov Rock Choir!!!

Barbora Hájková, 5. S, Gymnázium Hladnov