Předávání státnicových vysvědčení

V letošním školním roce vykonalo na Jazykové škole státní jazykovou zkoušku celkem 22 posluchačů. Státní zkoušku skládali z jazyka anglického a francouzského.

Státní zkoušku Všeobecnou C1 vykonali úspěšně 3 kandidáti, státní zkoušku základní z angličtiny celkem 17 kandidátů, z toho 15 úspěšných jsou žáci jazykové třídy 3. C našeho gymnázia.

Všem blahopřejeme!