Krátce o nás

Jsme alternativní rockový sbor složený z mladých nadšenců. Vystupujeme od roku 2014 pod taktovkou Mirka Hlavačky, který také aranžuje většinu našich písní. Ve svém repertoáru máme rockové písně, klasické melodie i moderní muziku upravené pro sbor, kapelu a smyčcový kvartet.
 
Pokud rád zpíváš, nebo hraješ a rád by ses stal členem naší party, dej nám vědět!
 

Vyšel o nás článek.

 

Více si o nás zjisti na webu: hladnovrockchoir.com

 

 

 

 

 

Vážení zájemci o studium na střední škole,

na Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě budou v letošním školním roce 2020/2021 organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ.

Náplní kurzů bude výklad a procvičování učiva matematiky a českého jazyka ZŠ. Uchazeči si budou moci také vyzkoušet modelové testy. Následné řešení bude s nimi důkladně rozebráno.

Termín konání:

kurzy budou probíhat vždy v pondělí počínaje od 25. 1. 2021 až do 29. 3. 2021 (s výjimkou 15. 2. 2021- jarní prázdniny), a to podle následujícího harmonogramu:

7.třídy:

15:00–16:00 hod. M

16:00–17:00 hod. Čj

9.třídy

1.sk.

16:00–17:00 hod. M 

17:00–18:00 hod. Čj 

2.sk.

16:00–17:00 hod. Čj

17:00–18:00 hod. M

Místo konání:

kurzy se budou konat přímo v budově Gymnázia Ostrava-Slezská Ostrava, Hladnovská ul. č. 35 (zastávka trolejbusu č.108, 109 – Gymnázium, zastávka trolejbusu č. 101, 104, 106 – Důl Petr Bezruč).

Způsob přihlášení:

Na kurzy je možné se přihlásit buď písemně, tj. vyplněním závazné přihlášky a odevzdat na sekretariátě školy nebo elektronicky (zde). Pokud je už kurz zcela naplněný, přihlašování již nebude aktivní.

Cena kurzu a způsob úhrady:

cena kurzu bude 1200,- Kč za jeden kurz (jen ČJ nebo M ), za dva (Čj+M) je částka 1800,- Kč. Částku je možné uhradit pouze převodem na účet číslo 14639761/0100, variabilní symbol uveďte 444444, specifický symbol = rodné číslo žáka (není nutné uvádět 4-číslí za lomítkem), do poznámek nutné uvést jméno žáka!

Platby připsané na náš účet dříve mají přednost v případě naplněnosti kurzu. 

Po připsání platby Vás budeme informovat o přijetí do kurzu na Vámi zadaný email. Před platbou žádné emaily neposíláme.

MATH4U je nezpoplatněný portál vhodný pro středoškolské studenty a jejich učitele matematiky. Je k dispozici v češtině, angličtině, slovenštině a polštině.

Portál vytvářela v rámci projektu Erasmus+ skupina pedagogů FEI z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na tvorbě databáze příkladů se podíleli učitelé dvou ostravských, dvou slovenských a jednoho polského gymnázia.

V tomto školním roce do projektu vstoupili i pedagogové naší bilingvní školy. Jejich úkolem je překlad stávajícího obsahu do španělštiny a tvorba nových otázek odpovídajících španělskému kurikulu. Dříve zapojené školy pokračují ve své práci a doplňují nové typy úloh.

Momentálně má portál tři části - Matematika pro studenty, Matematika pro učitele a Matematika pro třídu. Společné pro všechny části je členění databáze otázek do 12 tematických celků.

Matematika pro studenty nabízí k procvičení 4 000 úloh ve 12 oblastech. Úlohy lze spustit nejen na počítačích, ale i na všech mobilních zařízeních, student může volit jednu ze tří nabízených oblastí a zaměřit se buď na dané téma, nebo na souhrnné opakování.

Matematika pro učitele umožňuje snadnou tvorbu interaktivních i papírových testů s širokým uplatněním, např. pro domácí opakování, souhrnné opakování apod. Testy lze vytvářet z celé databáze 4 000 úloh.

Matematika pro třídu zahrnuje 150 zajímavých výukových her využitelných pro oživení výuky a procvičení učiva.

Takže nyní stačí otevřít stránky http://math4u.vsb.cz/ a už jen procvičovat.

6. března 2021 se bude konat od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy 12. reprezentační ples gymnázia. Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy, ale také absolventy.


Lístky budou v prodeji u Kateřiny Plintové (723 921 111, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Těšíme se na Vás!

 

Erasmus+ KA1 - Evropská škola II

Projekt Evropská škola II je zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogů a vedení Gymnázia Hladnov a Jazykové školy, Ostrava. Cílem projektu je posílení dovedností managementu školy a pedagogů s příznivým dopadem na žáky. Název projektu Evropská škola II (European School II) vychází z pojmenování dvou hlavních priorit školy, inkluze a spolupráce.

V posledních letech naši školu vyhledávají děti cizinců pracujících v Moravskoslezském kraji a s ohledem na bilingvní vyučování, také děti ze smíšených rodin. Proto se projekt zaměří na interkulturní rozvoj, sociální inkluzi dětí z různých prostředí a výchovu žáků k respektu a vzájemné toleranci. Podobně jsou již zaměřeny naše stávající projekty eTwinning a Erasmus plus.

Druhou neméně důležitou prioritou je spolupráce. Jelikož výuka často probíhá ve třídě za zavřenými dveřmi a vyznačuje se vysokou mírou individualismu učitelů, zaměřili jsme náš projekt na spolupráci. Vedení škol, ne pouze jejich ředitelé, hraje klíčovou roli při navazování efektivních spojení mezi školami, různými stupni vzdělávání, rodinami, světem práce a místní komunitou, přičemž společným cílem je zlepšit výsledky žáků.


Projekt se skládá ze dvou aktivit. Stínování a výukové pobyty. Stínování v Itálii se zúčastní ředitel a zástupce ředitele, do španělské partnerské školy zamíří vyučující matematiky a anglického jazyka a v Maďarsku navštíví bilingvní gymnázium učitelka španělštiny. Výukový pobyt v Itálii a v Maďarsku si vyzkouší vyučující angličtina a španělštiny.
 Zavádění intenzivnější spolupráce mezi učiteli je náročné, ale věříme, že zkušenosti nabyté stínováním a stážemi učitele ke sdílení praxe povzbudí a motivuje k větší spolupráci při plánování výuky, k intenzivnějšímu vedení a podpoře ze strany nadřízených, k většímu důrazu na roli učitele jako člena týmu.

Výstupy projektu a podrobné informace naleznete zde:

https://twinspace.etwinning.net/71122/home

 

eu flag co funded pos rgb right
 

Bridging Calendar for the Future

 

Projektové stránky - zde můžete sledovat naši společnou práci

 

Studenti 4. S třídy se zapojili do projektu Erasmus plus s názvem A Bridging Calendar for the Future. Díky projektu budou mít naši studenti možnost poznávat historii a současně vnímat přítomnost: a tím se budou podílet na ochraně našeho kulturního dědictví i do budoucna. Projekt nabízí studentům nový úhel pohledu a příležitost sblížit se s vlastní i jinými kulturami. Výuka mimo školní lavice a třídy nám přinesou hlubší porozumění a umožní získání nových informací. 

 

Naši projektoví partneři:

Španělsko - Benidorm - C.E. Lope de Vega SAU, Colegio Internacional Lope de Vega  

Itálie - Paderno Dugnano - Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Carlo Emilio Gadda"

Švédsko - Åkersberga - Österåkers gymnasium  

 

A Bridging Calendar project will allow our students to know the past and with an awareness of the present: being committed in preserving their Cultural Heritage in the future. It’s a different perspective and approach to cultural heritage. We strive to take learning out of regular lessons with an aspiration to focus on informal learning through the students’ experiences. Also, to transfer knowledge gained at schools and applying it to real life. However, we don't primarily want to focus on the past: We want to start with building the students’ responsibility of their future legacy in order for them to have a sustainable future. Our wish is to show our students how we can be united and how to find a common European identity through cultural diversity. 

 

Nuestros estudiantes empezaron a trabajar en el Proyecto Erasmus plus llamado A Bridging Calendar. El proyecto les permitirá a los estudiantes conocer el pasado y al mismo tiempo la conciencia de presente, es decir, procurar la conservación de su patrimonio cultural para el futuro. El proyecto ofrece un punto de vista nuevo que sirve para acercarse a la cultura del propio país y de los demás de los socios. Intentamos enseñar de otra forma que en las clases regulares enfocándonos en el aprendizaje intenso.

 

Projektová setkání

 

Česká republika - listopad 2018 - Fight for freedom

Itálie - duben 2019 - Art, Brain and Emotion

Španělsko - září 2019 - Communithinking

Švédsko - únor 2020 - Sustainable habits

Belgie, Brussels - květen 2020 - prezentace v Evropském parlamentu