Přijímací zkoušky do 4 letého studia se budou konat 8. června 2020 od 8.00 h.

Přijímací zkoušky do šestiletého studia pak 9. června 2020 od 8.00 h.

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky budou všem uchazečům zaslány v pozvánce.

 

Přijímací zkouška začíná v 8.30 hodin v budově školy.

Ke zkoušce se dostavte 20 minut před jejím zahájením.

Nezapomeňte:

- pozvánku

- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - zde

- roušku a sáček na její uložení

- psací a rýsovací potřeby

 

Test z předmětu matematika (85 minut) a z předmětu český jazyk (70 minut).

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na budově školy a na www stránkách školy 16. června 2020 pro čtyřleté studium a 17. června 2020 pro šestileté studium.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 36, odst. 3 a § 38 je Vám dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí,  a to dne 16. června 2020 v době od 12.00 do 15.00 hodin u čtyřletého studia a 17. června 2020 v době od 12.00 do 15.00 hodin u šestiletého studia.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pak bude odesláno poštou na Vaši adresu.

 

Upozornění:

Odvolání letos není možné (na všechny nepřijaté žáky bude pohlíženo, jako kdyby podali odvolání a tak to bude s nimi postupováno) – bližší pokyny Vám budou zaslány v příloze rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí se již nevydává.

Zápisový lístek je nutné doručit do 5 dnů, tedy nejpozději do 23. června 2020.

Krátce o nás

Jsme alternativní rockový sbor složený z mladých nadšenců. Vystupujeme od roku 2014 pod taktovkou Mirka Hlavačky, který také aranžuje většinu našich písní. Ve svém repertoáru máme rockové písně, klasické melodie i moderní muziku upravené pro sbor, kapelu a smyčcový kvartet.
 
Pokud rád zpíváš, nebo hraješ a rád by ses stal členem naší party, dej nám vědět!
 

Vyšel o nás článek.

 

Více si o nás zjisti na webu: hladnovrockchoir.com

 

 

 

 

 

Vzhledem k situaci jsme byli nuceni přípravné kurzy zrušit. Poměrná část finančních prostředků za neuskutečněné hodiny vám bude vrácena na účet, V.S. 324500, v textu - vrátka za část přípravného kurzu.

Materiály k přípravě na přijímací zkoušku naleznete zde: materiál pro kurzy.

S případnými dotazy se obraťte přímo na vyučující daného kurzu.

 Matematika: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (7. ročík)

                  : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (9. ročník)

 Český jazyk: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (7. ročík)

                  : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (9. ročník)

 

MATH4U je nezpoplatněný portál vhodný pro středoškolské studenty a jejich učitele matematiky. Je k dispozici v češtině, angličtině, slovenštině a polštině.

Portál vytvářela v rámci projektu Erasmus+ skupina pedagogů FEI z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na tvorbě databáze příkladů se podíleli učitelé dvou ostravských, dvou slovenských a jednoho polského gymnázia.

V tomto školním roce do projektu vstoupili i pedagogové naší bilingvní školy. Jejich úkolem je překlad stávajícího obsahu do španělštiny a tvorba nových otázek odpovídajících španělskému kurikulu. Dříve zapojené školy pokračují ve své práci a doplňují nové typy úloh.

Momentálně má portál tři části - Matematika pro studenty, Matematika pro učitele a Matematika pro třídu. Společné pro všechny části je členění databáze otázek do 12 tematických celků.

Matematika pro studenty nabízí k procvičení 4 000 úloh ve 12 oblastech. Úlohy lze spustit nejen na počítačích, ale i na všech mobilních zařízeních, student může volit jednu ze tří nabízených oblastí a zaměřit se buď na dané téma, nebo na souhrnné opakování.

Matematika pro učitele umožňuje snadnou tvorbu interaktivních i papírových testů s širokým uplatněním, např. pro domácí opakování, souhrnné opakování apod. Testy lze vytvářet z celé databáze 4 000 úloh.

Matematika pro třídu zahrnuje 150 zajímavých výukových her využitelných pro oživení výuky a procvičení učiva.

Takže nyní stačí otevřít stránky http://math4u.vsb.cz/ a už jen procvičovat.