Hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí bude vycházet z metodiky MŠMT viz Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20.