V úterý 18.2 2020 zaplnily třídy 1. ročníků, 1S, 2S a 4S sál Janáčkovy konzervatoře. Studenti zhlédli neobyčejné představení Cesta ke svobodě. Postavy Anny a Maxe dávaly nahlédnout do světa mladých lidí před 17. listopadem 1989.

Telefon má málokdo. Takže není komu zavolat.

Číst nesmíme všechno, protože by nás to mohlo zkazit.

Omítky se drobí. Střechami zatéká. Domy patří státu, tak nikdo není za nic zodpovědný.

Studenti hudební a výtvarné výchovy se letos zúčastnili dvou koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava, které jim nabídly nevšední hudební zážitky. V měsíci říjnu si první ročníky užily představení s názvem Hudební rytmy Jihu, kterým je provázela moderátorka Martina Kociánová a blíže je seznámila s hudebními osobnostmi Španělska, Portugalska nebo Argentiny. Zazněly úžasné skladby Ástora Piazzolly, Ottoria Respighiho, Manuela de Fally, George Bizeta nebo Maurice Ravela. Bonusem pro ně bylo spatřit živě naši vynikající houslistku Olgu Šroubkovou.

Odborná porota národního kola evropské překladatelské soutěže Juvenes Translatores vybrala 20 finalistů, kteří se 23. března zúčastní slavnostního vyhlášení vítězů v Praze. Nechybí mezi nimi KRISTÝNA KOLÁŘOVÁ (5.S), která svým překladem ze španělštiny do češtiny zabodovala a dostala se do finále soutěže. Jde o výjimečný úspěch, neboť do soutěže se zapojilo celkem 498 studentů, kteřípřekládali ve více než 10 jazykových kombinacích. 

V pondělí 3. 2. 2020 byly zahájeny přípravné kurzy.

V pondělí 10. 2. 2020 kurzy nebudou – jarní prázdniny.

Další kurzy budou probíhat od 17. 2. 2020.

Naši žáci Lukáš Rybenský (4.A), Gabriela Baranová, Kristýna Valentová, Natálie Halfarová (4.C), Tereza Kocurová (4.D), Daniel Reeves, Oliver Štroch (6.S), Filip Kaštovský (3.D) se letos stejně jako jejich vrstevníci v předchozích letech v lednu zúčastnili ŠKOMAMu 2020, tedy Školy matematického modelování pořádané Katedrou aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Žáci 5.S třídy se momentálně účastní v pořadí čtvrté mobility mezinárodního projektu ABC – A Bridging Calendar for the Future. Vše začalo v září minulého roku, kromě neustálé internetové online práce již proběhlo setkání v České republice, následně v Itálii, tento školní rok ve Španělsku a nyní ve Švédsku.