Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Zkouška je uvedena v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá osvědčení o základní znalosti jazyka. Osvědčení lze získat z kteréhokoli jazyka za předpokladu, že JŠO disponuje pedagogickým pracovníkem s příslušnou aprobací. Toto osvědčení je mimo jiné postačující zkouškou z českého jazyka potřebnou pro cizince zaměstnané jako vyučující na českých školách (dle §4 zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon) Zkouška je pořádána i pro jednotlivé uchazeče. Termíny: Termín pro vykonání zkoušky je stanoven kdykoli v průběhu školního roku po domluvě s uchazečem.

Osvědčení o základní znalosti jazyka (stupeň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) vydáváme po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin (úroveň znalostí absolventa základního kurzu). Osvědčení se vydává na základě písemného testu a ústního pohovoru.

Písemná část se skládá ze tří částí – test na porozumění čtenému textu (trvá 30 minut), test na porozumění slyšenému textu (trvá cca 20 minut) a volný písemný projev (trvá 20 minut).

Při ústní zkoušce – která trvá 20 minut – kandidát nejprve krátce pohovoří o sobě (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku) a pak si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu.

Kalendář akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Náhodné foto

obr16-small.jpg
obr8-small.jpg
obr12-small.jpg