Krátce o nás

Jsme alternativní rockový sbor složený z mladých nadšenců. Vystupujeme od roku 2014 pod taktovkou Mirka Hlavačky, který také aranžuje většinu našich písní. Ve svém repertoáru máme rockové písně, klasické melodie i moderní muziku upravené pro sbor, kapelu a smyčcový kvartet.
 
Pokud rád zpíváš, nebo hraješ a rád by ses stal členem naší party, dej nám vědět!
 

Vyšel o nás článek.

 

Více si o nás zjisti na webu: hladnovrockchoir.com

 

 

 

 

 

Zahájení kurzů 2020

V pondělí 3. 2. 2020 proběhne zahájení kurzů pro 7. třídy (sraz 14.45 ve vestibulu školy) a pro 9. třídy (sraz 15.45 ve vestibulu školy). Na 1. lekci se scházíme dříve, protože je potřeba všechny účastníky kurzu rozdělit do skupin.

http://hladnov.info/index.php/cz/pro-uchazece/pripravne-kurzy

MATH4U je nezpoplatněný portál vhodný pro středoškolské studenty a jejich učitele matematiky. Je k dispozici v češtině, angličtině, slovenštině a polštině.

Portál vytvářela v rámci projektu Erasmus+ skupina pedagogů FEI z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na tvorbě databáze příkladů se podíleli učitelé dvou ostravských, dvou slovenských a jednoho polského gymnázia.

V tomto školním roce do projektu vstoupili i pedagogové naší bilingvní školy. Jejich úkolem je překlad stávajícího obsahu do španělštiny a tvorba nových otázek odpovídajících španělskému kurikulu. Dříve zapojené školy pokračují ve své práci a doplňují nové typy úloh.

Momentálně má portál tři části - Matematika pro studenty, Matematika pro učitele a Matematika pro třídu. Společné pro všechny části je členění databáze otázek do 12 tematických celků.

Matematika pro studenty nabízí k procvičení 4 000 úloh ve 12 oblastech. Úlohy lze spustit nejen na počítačích, ale i na všech mobilních zařízeních, student může volit jednu ze tří nabízených oblastí a zaměřit se buď na dané téma, nebo na souhrnné opakování.

Matematika pro učitele umožňuje snadnou tvorbu interaktivních i papírových testů s širokým uplatněním, např. pro domácí opakování, souhrnné opakování apod. Testy lze vytvářet z celé databáze 4 000 úloh.

Matematika pro třídu zahrnuje 150 zajímavých výukových her využitelných pro oživení výuky a procvičení učiva.

Takže nyní stačí otevřít stránky http://math4u.vsb.cz/ a už jen procvičovat.

7. března 2020 se bude konat od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy 12. reprezentační ples gymnázia. Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy, ale také absolventy.


Lístky budou v prodeji od 6. 1. 2020 u Moniky Kuchnové (602 275 482, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Kateřiny Plintové (723 921 111, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Těšíme se na Vás!

 

Erasmus+ KA1 - Evropská škola II

Projekt Evropská škola II je zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogů a vedení Gymnázia Hladnov a Jazykové školy, Ostrava. Cílem projektu je posílení dovedností managementu školy a pedagogů s příznivým dopadem na žáky. Název projektu Evropská škola II (European School II) vychází z pojmenování dvou hlavních priorit školy, inkluze a spolupráce.

V posledních letech naši školu vyhledávají děti cizinců pracujících v Moravskoslezském kraji a s ohledem na bilingvní vyučování, také děti ze smíšených rodin. Proto se projekt zaměří na interkulturní rozvoj, sociální inkluzi dětí z různých prostředí a výchovu žáků k respektu a vzájemné toleranci. Podobně jsou již zaměřeny naše stávající projekty eTwinning a Erasmus plus.

Druhou neméně důležitou prioritou je spolupráce. Jelikož výuka často probíhá ve třídě za zavřenými dveřmi a vyznačuje se vysokou mírou individualismu učitelů, zaměřili jsme náš projekt na spolupráci. Vedení škol, ne pouze jejich ředitelé, hraje klíčovou roli při navazování efektivních spojení mezi školami, různými stupni vzdělávání, rodinami, světem práce a místní komunitou, přičemž společným cílem je zlepšit výsledky žáků.


Projekt se skládá ze dvou aktivit. Stínování a výukové pobyty. Stínování v Itálii se zúčastní ředitel a zástupce ředitele, do španělské partnerské školy zamíří vyučující matematiky a anglického jazyka a v Maďarsku navštíví bilingvní gymnázium učitelka španělštiny. Výukový pobyt v Itálii a v Maďarsku si vyzkouší vyučující angličtina a španělštiny.
 Zavádění intenzivnější spolupráce mezi učiteli je náročné, ale věříme, že zkušenosti nabyté stínováním a stážemi učitele ke sdílení praxe povzbudí a motivuje k větší spolupráci při plánování výuky, k intenzivnějšímu vedení a podpoře ze strany nadřízených, k většímu důrazu na roli učitele jako člena týmu.

Výstupy projektu a podrobné informace naleznete zde:

https://twinspace.etwinning.net/71122/home