Exkurze do Rakouska

5. října 2017 jsme se coby německá sekce naší školy vydali na tradiční podzimní výlet. Tentokrát do městečka Laxenburg, kde jsme navštívili ostrovní zámek Franzensburg. Zámek kopíruje středověký hrad i s přívozem a stal se kulturní pokladnicí Rakouska.

Jeho sláva se pojí hlavně s letními pobyty císařovny Marie Terezie a s dobou, kdy zde pobývali mladí manželé - císař Franz Josef a Alžběta /Sisi/.
Po prohlídce historických místností jsme se prošli rozsáhlým parkem a odjeli jsme do centra nedaleké Vídně. Tam jsme se pohybovali díky slunečnému počasí podle svých zájmů - někteří si sedli v nějaké cukrárně, jiní obdivovali majestátnost paláců a kostelů, další navštívili značkové obchody nebo si v centru koupili jen zmrzlinu...

 

PhDr. Marcela Pařenicová