EXKURZE NĚMECKÉ SEKCE v rámci seriálu Po stopách Němců a Rakušanů ve Slezsku 

Tentokrát jsme navštívili pohádkově vyhlížející zámek Raduň, který patřil mimo jiné slavným rodům Larisch-Mönnichů a Blücherů. Vstupné nám velkoryse zaplatilo SRPG našeho gymnázia. 

Poté jsme se vydali do regionu Hlučínsko, na jehož území žilo před 2. světovou válkou převážně německé obyvatelstvo. V lidové mluvě jde o oblast tzv. Prajzké. Prohlédli jsme si vojenský skanzen za obci Darkovičky. Válečnou minulost kraje nám připomínají stále zachované bunkry a vystavené tanky.
Tradiční rozchod jsme pak měli ve městě Hlučín, kde jsme si dali oběd či nějaké malé občerstvení.

 

PhDr. Marcela Pařenicová