Náš student se účastnil celostátního kola SOČ v oboru fyzika

Ve dnech 14.–16. června 2019 se v prostorách Slezské univerzity a Mendelova gymnázia v Opavě konala celostátní přehlídka prací SOČ, na níž po vítězství v krajském kole reprezentoval naši školu Adam Bědroň z 4.S v oboru fyzika.

Se svou prací „Pokusy s vysokým napětím“ se Adam umístil na 10. místě, což je v rámci celé republiky moc hezké umístění. Gratulujeme!

 

RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D.