Prohlédnout si Evropský parlament v Bruselu, besedovat s jedním z českých europoslanců a navíc se projít po bojišti bitvy u Waterloo byla část programu, kterou absolvovali vybraní studenti maturitního ročníku naší školy.

Jelikož s problematikou Evropské unie se studenti setkávají na hodinách základů společenských věd a také v semináři víceméně pouze teoreticky, přivítali jsme nabídku kanceláře pana europoslance Evžena Tošenovského navštívit Evropský parlament v Bruselu, seznámit se s jeho fungováním a zároveň s panem europoslancem pobesedovat na témata, která naše studenty zajímají. Získali jsme odpovědi na otázky týkající se jaderné energie a její bezpečnosti, zavedení eura v České republice nebo pracovního vytížení europoslanců.

Zároveň jsme si připomněli 30. výročí sametové revoluce a vyfotili se s nápisem "30 let svobody".

Čas zbyl také na prohlídku Parlamentaria, neboli interaktivního muzea Evropské unie, které vás provede dějinami evropské integrace, nebo Atomia, jež od roku 1958 symbolizuje tzv. atomový věk.

Nenechali jsme si ujít ani prohlídku malebných Brugg a na zpáteční cestě jsme navštívili památník bitvy u Waterloo.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám tuto cestu umožnili a zprostředkovali.

Ivana Freitagová