V úterý 18.2 2020 zaplnily třídy 1. ročníků, 1S, 2S a 4S sál Janáčkovy konzervatoře. Studenti zhlédli neobyčejné představení Cesta ke svobodě. Postavy Anny a Maxe dávaly nahlédnout do světa mladých lidí před 17. listopadem 1989.

Telefon má málokdo. Takže není komu zavolat.

Číst nesmíme všechno, protože by nás to mohlo zkazit.

Omítky se drobí. Střechami zatéká. Domy patří státu, tak nikdo není za nic zodpovědný.

Z tohoto světa se Anna a Max pokouší uniknout. A jaká bude jejich cesta za svobodou? To bylo námětem pásma, kde účinkovali studenti oboru hudebně dramatické umění. Pásmo bylo propojeno hudebními a tanečními vstupy v podání studentů Janáčkovy konzervatoře.

Představení bylo derniérou a bylo realizováno v rámci akce SAMETOVÁ!!! 1989-2019.

PhDr. Alena Lacinová