Školní kolo recitační soutěže, které se konalo 5. února, nám připravilo řadu nevšedních zážitků a proběhlo letos poprvé ve dvou kategoriích: v kategorii poezie a prózy a v kategorii přednesu monologů a dialogů. Na výběru textů si dali všichni zúčastnění velmi záležet, a tak jsme mohli s úsměvem poslouchat básně E. Frynty či vyprávění Šimka a Grossmanna, ale rovněž vnímat krásu jazyka V. Nezvala či vážnost myšlenek textů S. Jacksona nebo K. Lužné.

Konkurence byla veliká a ocenění za odvahu a píli si zaslouží všichni studenti, kteří zároveň svým vystoupením dali velkou dávku originality a osobitosti.

Mezi studenty nižšího gymnázia zvítězila Viktorie Pražáková z 1. S, která se zúčastní jak oblastního kola Přehlídky dětské recitace, tak společně s Jiřím Lyčkou soutěže monologů a dialogů Kandrdásek.

Mezi studenty vyššího gymnázia porotu nejvíce zaujalo vystoupení Jakuba Olberta z 3. S, který bude v březnu naši školu reprezentovat společně s Michaelou Siudovou (4. S) a Samuelem Zhu (3. A) v okresním kole festivalu Wolkrův Prostějov.

Kategorii monologů a dialogů pak ovládla loňská vítězka celostátního kola Kandrdáska Eliška Weberová ze 4. S, která se společně s Jakubem Krolem zúčastní i letošního ročníku.

Všem účastníkům děkujeme za krásný zážitek, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.

Mgr. Lucie Jemelková