Radostná zpráva se týká úspěchu našich žáků v SOČ. Soutěž Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se letos vzhledem k situaci konala online formou. Soutěžící své práce odevzdali porotě v elektronické podobě a poté se museli nafilmovat, jak v 10 minutách prezentují svou práci, a video zpřístupnit na Youtube.

Třetí částí soutěže byly odpovědi na 7 otázek porotců, které musel soutěžící v časovém limitu online vyřešit. Krajské kolo SOČ se uzavřelo 7. 5. 2020. Výsledky jsou radostné:

Nela Klusová ze 4.D získala 1. místo v oboru Tvorba učebních pomůcek s prací „Stereomikroskop ve výuce biologie a přírodopisu“ a postupuje do celostátního kola (odkaz na 10-minutové video s její obhajobou).

Jan Vilém Rajner ze 3.A získal 1. místo v oboru Historie s prací „Osudy Viléma Rajnera na pozadí doby 20. století“ a rovněž postupuje do celostátního kola.

Soňa Fialová ze 3.D byla 9. v oboru Pedagogika, psychologie a sociologie.

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci Gymnázia Hladnov a držíme palce do celostátního kola, které se uskuteční ve dnech 13. až 14. 6. 2020.