Slavnostní vyhlášení vítězů národního kola překladatelské soutěže Juvenes Translatores proběhlo v pondělí 11. května, a to prostřednictvím živého přenosu z Evropského domu v Praze.

Po přivítání a úvodním slovu Jana Fabera z GŘ pro překlady studenty osobně pozdravila spisovatelka Radka Denemarková, čtyřnásobná nositelka ceny Magnesia Litera.

Následoval překladatelský workshop zaměřený na časté chyby v soutěžních překladech, který formou videopříspěvku připravili hodnotitelé soutěže, pedagogové z Ústavu translatologie FF UK, Dr. David Mraček a Dr. Anežka Charvátová.

V rámci workshopu se studenti dozvěděli řadu zajímavých informací o profesi překladatele, o různých typech překladu, způsobech překladatelské práce a o tom, jaké předpoklady by měl dobrý překladatel splňovat.

Po ukončení workshopu proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších 20 překladatelů, včetně prvních tří míst a tří čestných uznání. Na studenty čekaly hodnotné ceny, včetně knihy Radky Denemarkové s osobním věnováním.

Napětí, které jsme s Kristýnou a její rodinou prožívali, bylo obrovské a povolilo, až když z úst Radky Denemarkové zaznělo: „Na druhém místě se v celostátním kole umístila Kristýna Kolářová z Gymnázia Hladnov.“

Jde o výjimečný úspěch, neboť do soutěže se zapojilo celkem 498 studentů, kteří překládali ve více než 10 jazykových kombinacích.

Kristýně ze srdce blahopřejeme a těšíme se na její další překlady ze španělštiny.

Ivana Freitagová