Dne 18. 9. 2020 se 13 našich studentů zapojilo do projektu Student v lese. Jejich úkolem bylo vysazování malých buků. Práce to byla náročná, ale studenti se jí chopili velmi dobře – zasadili celkem 360 stromků. Stromečky sadili spolu s 15 studenty z MGO. 

Za celý týden zasadili celkem 2 080 stromků a celkově se v rámci tohoto projektu povedlo zasadit 3 230 mladých buků. Na všem se podílelo 134 dobrovolníků: studenti Priga, Waldorfu, JazGym P.Tigrida, BPA Ostrava, MGO , Gymnázia Hladnov a také zaměstnanci krajského úřadu a Spolku Počteníčko.

Celá akce proběhla pod záštitou Hodinového vnuka v čele s panem Ivanem Sekaninou.