Druhé on-line setkání stávajících a budoucích učitelů v rámci Humanitního Digicentra proběhne 2. 11. 2020. Humanitní Digicentrum založil Elixír do škol ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a vedou jej naši učitelé David Horvath a Martin Vonášek.

První setkání se věnovalo seznámení s koncepty historické, digitální a mediální gramotnosti v teoretické rovině. V praktické rovině diskutovali lektoři a účastníci otázku interpratece dějepisných událostí a smyslu dějepisného vzdělávání. Druhé setkání se více zaměří na rozvoj historické a digitální gramotnosti prostřednictím otázek etiky a různorodé perspektivy historických témat.