Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Naše gymnázium je první bilingvní (dvojjazyčné) gymnázium v Moravskoslezském kraji. Nabízí intenzivní studium španělského jazyka a následně i studium vybraných předmětů ve španělském jazyce. Je určeno žákům 7. tříd i žákům sekund víceletých gymnázií, kteří se mohou seznámit s výukou, didaktickým materiálem a osobně i s učiteli jednotlivých předmětů na dni otevřených dveří, případně během celého školního roku.

Koncepce studia byla vytvořena v roce 1990 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství a kultury Španělska. Na našem gymnáziu bylo bilingvní studium zahájeno 1. 9. 2004 za přítomnosti španělského velvyslance, pana Santiaga Cabanase. V současné době u nás studuje 164 žáků v šesti ročnících.

První dva roky studia je posílena výuka španělského jazyka, od třetího ročníku se ve španělštině vyučuje také dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie. Studium je koncipováno jako všeobecné, tzn. že i rozsah ostatních předmětů umožňuje žákům hlásit se na všechny typy vysokých škol.

Naši absolventi studují ve Španělsku na Univerzitě v Granadě (právo, filologie, politologie, ekonomie), v Praze na Karlově univerzitě (lékařská fakulta, právnická fakulta, filozofická fakulta, fakulta sociálních věd, matematicko-fyzikální fakulta), ČVUT (fakulta architektury), Vysoké škole ekonomické (národohospodářská fakulta, fakulta financí, fakulta mezinárodních vztahů), na Masarykově univerzitě v Brně (přírodovědecká fakulta), na Univerzitě Palackého v Olomouci (filozofická fakulta), na Ostravské univerzitě (filozofická fakulta, přírodovědecká fakulta, lékařská fakulta) a na Vysoké škole báňské v Ostravě. Na výuku během školního roku dohlíží prostřednictvím jazykového atašé španělské ministerstvo školství, které po celou dobu studia vybírá španělské učitele a zároveň dodává žákům zdarma učebnice a další didaktický materiál. Knihovna zřízená při španělské sekci obsahuje nejen odbornou a krásnou literaturu, ale i španělské časopisy a filmy na DVD.

Španělské ministerstvo školství každoročně vyhlašuje literární soutěž Ruta Quetzal, ve které naši žáci dosahují každoročně vynikajících výsledků (1. místo v celostátním kole v roce 2006, 2010, 2011).

Žáky také připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám D.E.L.E. (http://diplomas.cervantes.es), které usnadňují studium na zahraničních univerzitách či pomáhají získat práci v Evropské unii. Projekty Comenius a eTwinning umožňují žákům procvičit španělštinu aktivně nejen prostřednictvím virtuálního prostředí, ale také v rámci výměnných pobytů.

Velká pozornost a péče se věnuje mimoškolním aktivitám. Na škole pracuje divadelní kroužek, který vždy na jaře připravuje představení ve španělském jazyce a který nás úspěšně reprezentoval na mezinárodním španělském divadelním festivalu v Bulharsku, Rumunsku a Polsku. V roce 2009 se naše škola stala spoluorganizátorem 1. ročníku národní přehlídky studentského španělského divadla, jehož se také pravidelně účastní. Od roku 2005 organizujeme u příležitosti Dne knihy každoročně maraton v četbě Dona Quijota, do kterého se každý rok zapojuje čím dál více středních škol našeho kraje.

Trvalou součástí výuky se od roku 2005 staly jazykově-poznávací zájezdy do Španělska (Madrid, Segovia, Toledo, Ávila, Barcelona, Tarragona, Girona, Figueras, Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Gibraltar).

Cílem dvojjazyčného studia je připravit žáky kvalitně nejen k maturitě a následně k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale i pomoci jim uplatnit se v rámci multikulturní Evropy.

 

Kalendář akcí

Listopad 2019
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Náhodné foto

obr19-small.jpg
obr6-small.jpg