Přípravné kurzy 2020

Vážení zájemci o studium na střední škole,

na Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě budou v letošním školním roce 2019/2020 organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ.

Náplní kurzů bude výklad a procvičování učiva matematiky a českého jazyka ZŠ. Uchazeči si budou moci také vyzkoušet modelové testy. Následné řešení bude s nimi důkladně rozebráno.

Termín konání:

kurzy budou probíhat vždy v pondělí počínaje od 3. 2. až do 6. 4. 2020 (s výjimkou 10. 2. - jarní prázdniny), a to podle následujícího harmonogramu:

7.třídy:

15:00–16:00 hod. M

16:00–17:00 hod. Čj

9.třídy

1.sk.

16:00–17:00 hod. M 

17:00–18:00 hod. Čj 

2.sk.

16:00–17:00 hod. Čj

17:00–18:00 hod. M

Místo konání:

kurzy se budou konat přímo v budově Gymnázia Ostrava-Slezská Ostrava, Hladnovská ul. č. 35 (zastávka trolejbusu č.108, 109 – Gymnázium, zastávka trolejbusu č. 101, 104, 106 – Důl Petr Bezruč).

Způsob přihlášení:

Na kurzy je možné se přihlásit elektronicky (zde). Pokud je už kurz zcela naplněný, přihlašování již nebude aktivní.

Cena kurzu a způsob úhrady:

cena kurzu bude 1100,- Kč za jeden kurz (jen ČJ nebo M ), za dva (Čj+M) je částka 1700,- Kč. Částku je možné uhradit pouze převodem na účet číslo 14639761/0100, variabilní symbol bude rodné číslo žáka (není nutné uvádět 4-číslí za lomítkem), do poznámek nutné uvést jméno žáka! Platby připsané na náš účet dříve mají přednost v případě naplněnosti kurzu. 

Po připsání platby Vás budeme informovat o přijetí do kurzu na Vámi zadaný email. Před platbou žádné emaily neposíláme.