Maturitní zkouška v roce 2019/2020

(studijní obor všeobecný a živé jazyky)

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

  1. Český jazyk a literatura 
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Cizí jazyk

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Povinná zkouška ze dvou předmětů:

  1. Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika,
  2. Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyk, Základy společenských věd, Informatika a výpočetní technika, 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Základy společenských věd, Dějiny umění, Informatika a výpočetní technika, 

Žák si nemůže zvolit v profilové maturitní zkoušce v části povinná zkouška jeden předmět dvakrát. Žák si nemůže zvolit v profilové části maturitní zkoušky stejný předmět, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky, kromě předmětu matematiky. 

Více informací na www.novamaturita.cz

Hodnocení zkoušek ústní profilové části maturitní zkoušky naleznete ZDE.