Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Maturitní zkouška v roce 2018/2019

(bilingvní studijní obor)

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkouška

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Nepovinná zkouška  ze dvou předmětů:

Matematika nebo cizí jazyk

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Povinná zkouška

  1. Španělský jazyk a literatura
  2. Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis – ve španělském jazyce

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Základy společenskovědních věd, Informatika a výpočetní technika

Žák si může zvolit předměty Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis v českém nebo španělském jazyce).

Hodnocení zkoušek ústní profilové části maturitní zkoušky naleznete ZDE

 

Více informací na www.novamaturita.cz

 

Kalendář akcí

Náhodné foto

obr19-small.jpg
obr10-small.jpg
obr15-small.jpg